Vad innebär det att arbeta som bemanningssjuksköterska?

En bemanningssjuksköterska är en sjuksköterska som arbetar via ett bemanningsföretag i stället för att vara anställd på exempelvis ett sjukhus eller en vårdcentral. Arbetsuppgifterna skiljer sig inte men det gör däremot arbetssättet. Att arbeta på det här sättet passar för den som är flexibel och som har lätt att komma in på nya arbetsplatser med jämna mellanrum.

Vad är en bemanningssjuksköterska?

Den som arbetar som bemanningssjuksköterska är vanligen registrerad hos ett bemanningsföretag. Företaget i sin tur samarbetar med olika typer av vårdinrättningar som har behov av personal – ibland med kort varsel vid personalbrist och ibland för att det finns behov av en specifik kompetens eller liknande.

Som anställd på bemanningsföretaget arbetar personen på uppdrag, vilket innebär att arbetsuppgifterna utförs på olika arbetsplatser. Ena dagen kan jobbet vara på en hälsocentral och en annan på ett sjukhus.

Uppdragen och arbetsplatserna finns runt om i hela landet och sjuksköterskan väljer själv bland dom tillgängliga uppdragen. Det går till exempel att bara välja uppdrag i eller i närheten av den egna bostadsorten för den som har svårt att resa i väg för att jobba. Andra väljer spridda uppdrag både i Sverige och i Norge – något som kan öka chansen till högre lön.

Oavsett vilka uppdrag som väljs så finns bemanningsföretaget till hjälp både inför och under uppdragen. Sjuksköterskan behöver bara fokusera på sina egentliga arbetsuppgifter som har med vård att göra medan bemanningsföretaget bland annat hjälper till med följande:

  • Utbetalning av löner
  • Personlig kontaktperson
  • Kontakt med uppdragsgivarna
  • Kompetensutveckling
  • Hjälp att fixa bostad vid arbete på annan ort

Fördelar och nackdelar

Det finns både fördelar och nackdelar med att arbeta som bemanningssjuksköterska och klart är att det inte passar för alla. Att vara flexibel är mer eller mindre ett krav, då själva arbetssättet är väldigt flexibelt. Vissa ser detta som en av dom stora fördelarna medan andra i stället föredrar tryggheten med en fast arbetsplats.

Andra fördelar är att det ger möjlighet till en högre lön samt ett självbestämmande över arbetstiderna. Eftersom en bemanningssjuksköterska själv väljer sina uppdrag går det helt enkelt att välja bort sådant som inte passar livssituationen eller önskemålen. Det går också att styra över arbetsmängden – vissa vill jobba så mycket som möjligt medan andra vill jobba mindre, till exempel för att få mer tid med familjen.