Allergisymptom

Allergisymptom

Allergisymptom uppstår när ditt immunförsvar överreagerar på ett ämne som de flesta människor finner harmlöst, men som aktiverar en reaktion hos personer som är känsliga mot det. Detta ämne kallas även för en allergen.

Det finns flera vanliga symptom på allergier:

  • Snuva, nästäppa och nysningar – Lider du av snuva och nyser på grund av en helt vanlig förkylning eller är dessa symptom tecken på en allergi?
  • Väsande och andfåddhet – Väsande och andfåddhet är vanliga symptom på astma, men de kan även vara tecken på allergier.
  • Hosta – En torr och ihållande hosta kan vara ett tecken på att du är allergisk mot något.
  • Hudutslag – Hudutslag kan ta många former. Eksem, nässelfeber och kontaktdermatit är tre sorters hudutslag som kan orsakas av allergier.
  • Trötthetssymptom – Känner du dig trött och lättretlig? Dina trötthetskänslor kan i sådana fall vara ett tecken på en obehandlad allergi.
  • Huvudvärk – Ungefär hälften av alla vuxna drabbas av huvudvärk åtminstone en gång om året. Ibland kan huvudvärk orsakas av allergier.
  • Illamående och kräkningar – Illamående och kräkningar är två symptom på matallergier. Ungefär 4-6 procent av alla barn och 4% av alla vuxna lider har någon form av matallergi.

Till skillnad från vad många tror är feber inte ett tecken på en allergi.

Diagnos och behandling av en allergi

För att få din allergi diagnostiserad behöver du uppsöka en läkare. Din läkare kommer gå igenom din medicinska historik, undersöka dig och utvärdera dina symptom. Allergitester kommer utföras i syfte att upptäcka eventuella allergier. Hudprover eller blodprover kan vara nödvändiga att ta för att läkaren ska kunna identifiera orsakerna till dina allergiska symptom.

När du har diagnostiserats med en allergi behöver denna behandlas för att du ska må bättre. Det finns två sorters behandlingar av allergier: läkemedelsbehandling och immunterapi. Immunterapi är en förebyggande behandling för allergiska reaktioner på ämnen som till exempel pollen. Denna behandling går ut på att du gradvis utsätts för en allt större dos av ämnet, eller allergenen.

Detta gör att ditt immunförsvar blir allt mindre känsligt mot ämnet, sannolikt eftersom behandlingen orsakar en produktion av blockerande antikroppar, vilka minskar de framtida symptomen på allergin. Även läkemedel såsom kortikosteroider kan användas för att behandla allergier.